Ledv-Kristaller

Publicerad: 2023-02-27 16:05 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Ledvätska
Om patientens led lokalbehandlats med kortison ska minst 4 dagar ha förflutit från senaste injektion innan Sy-Kristaller kan tas.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tag minst 2 mL ledvätska i röret.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca.8-10 gånger.

Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 5125

Hantering:

Ledvätska kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

67,00kr (internt),81,74kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
Ej påvisat

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Bedömning kan utföras på koagulerat prov.
Efter ev.centrifugering ska provet före analys inte separeras från bottensatsen.
Lämna provet på hematologen för bedömning.
Ledvätska kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Ledvätska taget i Na-heparin och EDTA- rör accepteras som provmaterial.