B-Familjär medelhavsfeber,FMF(DNA-sekv.)

Publicerad som INAKTIV: 2020-05-06 12:50 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk under utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Kontrollera att provet är fritt från koagel genom att vända röret ett par gånger.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Klinisk Genetik L 503
17176 STOCKHOLM
Tel: 0851772468 alt. 0851773921

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod taget i EDTA-rör sändes med vanlig postgång inom 5 dygn.