kP-Protrombinkomplex

Publicerad: 2024-02-23 13:08 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Kapillärblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
50 µL till 200 µL spädningsvätska.
Tag dubbelprov.
Blanda direkt genom försiktig vaggning av röret 8-10 gånger i sidled.
Rören förslutes väl med plastpropp och förvaras stående.
Provtagning bör ske så att provet kan anlända till laboratoriet inom 24 h.
På barn mindre än 2 mån tas alltid B-EVF samtidigt med kP-PK.

Provtagning:

Speciellt provtagningsrör, rekvireras från laboratoriet
Hantering:

Provblandningen kan förvaras i rumstemp. upp till 24 h.

Analysfrekvens:

Akut och Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

36,00kr (internt),43,92kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
0,9-1,2 INR

Information hämtad från (dokument):

PK (P-, kP-Protrombinkomplex), CS-2500 Dok-ID: 179142     Version: 3.0


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Rör: Artnr.1460 plast 12x55 mm Ellermanrör innehållande 200 µL citrat-barbitalbuffert.
Centrifugeras G-tal 2000 i 10 min.Hållbart upp till 24 h i rumstemp.
OBS! Se larmgränslista.
På barn mindre än 2 mån lämnas svar på B-EVF tillsammans med okorrigerat PK-värde. Ange kommentar K122 i Flexlab.
Till behandlande läkare lämnas bilaga 1 med omräkningstabell för korrigering av PK-resultat vid avvikande EVF.(Kopior på bilaga 1 finns efter metodbeskrivningen).

Metodbeskrivningar i Kvalman