P-CA 125

Publicerad: 2024-01-10 18:18 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i primärör är hållbar 7 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar 8 timmar i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 5 mån i ≤ -18 ºC.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

21,00kr (internt),25,62kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<35 kIE/L

Information hämtad från (dokument):

CA 125 (P-Cancerantigen 125) DokID 202267     Version: 3


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
CA 125 är ett glykoprotein som uttrycks under fosterstadiet i s.k. celomiskt epitel (pleura, perikard, peritoneum). Det har en molekylmassa på 200 kDa. CA 125 definieras med hjälp av de monoklonala antikropparna ”OC 125” och ”M11”. Hos vuxna har CA 125 påvisats i äggledarnas epitel, i livmoderslemhinnan och i endocervix men i blod från vuxna individer ses normalt endast låga koncentrationer av CA 125. P-CA 125 är förhöjd hos över 80% av patienter med icke-mucinös ovarialcancer och nivån följer mycket väl sjukdomsförloppet. En förändring av mätvärdet med ≥ 50 % anses kliniskt signifikant. En förändring av mätvärdet med < 50 % kan däremot inte anses säker, förrän den verifierats i ett nytt prov. Av patienterna med mucinös äggstockscancer uppvisar endast 30-40% förhöjda CA 125-värden med osäker korrelation till sjukdomsförloppet.

Bedömning

P-CA 125 används tillsammans med menopausstatus och ultraljudsfynd i preoperativ differentialdiagnostik mellan benign och malign bäckenexpansivitet men lämpar sig ej för screening. P-CA 125 används vid uppföljning av sjukdomsförlopp och behandlingseffekt vid ffa epitelial ovarialcancer. Ett preoperativt förhöjt P-CA 125-värde sjunker efter en radikal operation med en halveringstid av cirka 5-6 dygn. Ett kvarstående förhöjt P-CA 125-värde 4 veckor efter operation talar oftast för resttumör eller ascites. P-CA 125 tas omedelbart före varje av de 4 första cytostatikacyklerna för att utvärdera effekten. Värdet av att regelbundet kontrollera CA 125 efter avslutad primär behandling med komplett remission är oklart.
Förhöjd P-CA 125-nivå kan även ses hos patienter med cervix- och uteruscancer, pankreascancer, lungcancer, kolorektal cancer och bröstcancer. Förhöjda värden förekommer vid kirurgi i anslutning till pleura, perikard och peritoneum, samt vid levercirrhos med ascites, njursvikt resp pankreatit. Lätta ökningar ses även under menstruation, graviditet, samt vid benigna ovarialcystor och endometrios.

Referenser

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 669.
2. Roche Diagnostics, Metodblad CA 125 II. 2022-02, V 7.0 Svenska.
3. Regionala Cancercentrum i samverkan. Äggstockscancer med epitelial histologi. Nationellt vårdprogram. 2022-01-11 Version:4.0 RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Serum och EDTA-plasma accepteras även som provmaterial.