P-CA 15-3

Publicerad: 2024-01-10 18:17 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i centrifugerat primärrör är 7 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma håller 2 dygn i rumstemperatur, 7 dygn i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

50,00kr (internt),61,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<25 kIE/L

Information hämtad från (dokument):

CA 15-3 (P-Cancerantigen 15-3), DokID: 201663     Version: 3.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Cancerassocierat antigen 15-3 (CA 15-3), är ett högmolekylärt mucin (MUC I) med mycket högt kolhydratinnehåll och en repetitiv aminosyrasekvens om 20 aminosyror. CA 15-3 definieras av de monoklonala antikropparna ”115 D8” och ”DF3”. Halveringstiden är 5-7 dagar. Analys av P-CA 15-3 är indicerad vid uppföljning av patienter med bröstcancer och för att upptäcka recidiv, se även bedömning

Bedömning

I tidiga stadier av bröstcancer är markören förhöjd hos ca 15 - 35 % av patienterna och i sena, metastaserande stadier hos upp till 75-90 % av fallen. Värden på > 50 kE/L talar för stor risk för metastasering och dålig prognos. Postoperativ kontroll görs efter ca 6 v och sedan var 3:e mån. Om värdena är stabila räcker det med 1-3 kontroller/år. En ökning med > 50 % signalerar recidiv i genomsnitt 4 månader före kliniska tecken (1). CA 15-3 kan vara av värde för att bättre kunna utvärdera behandlingseffekten vid metastaserad bröstcancer som inte går att utvärdera bildmässigt (t.ex. malign pleuraeffusion) (3). En relativt liten ökning av CA 15-3 koncentration (< 50 kE/L) kan ses vid andra metastaserande adenocarcinom, vid maligniteter i ovarier och pankreas, kolon-rektum, lungor samt i ventrikel, cervix och uterus. En liten ökning (<50 kE/L) kan ses även vid en del benigna bröstsjukdomar, vid leveraffektioner, njurinsufficiens samt vissa gynekologiska, gastrointestinala, urologiska sjukdomar och bakteriella infektioner (1,2).


Referens1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 668.
2. Roche Diagnostics, Metodblad Cobas Elecsys CA 15-3 II, 2022-03, V 6.0 Svenska
3. Regionala Cancercentrum i samverkan. Bröstcancer. Nationellt vårdprogram. 2022-05-10 Version:4.0 RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Serum eller EDTA-plasma accepteras vid behov.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.