P-CA 19-9

Publicerad: 2024-05-22 10:14 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Inget prov ska tas tidigare än 8 timmar efter senaste biotindosen på patienter som behandlas med höga biotindoser (dvs. > 5 mg/dag).

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma i primärrör är hållbar i 7 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbar i 5 dygn i rumstemperatur, 2 veckor i 2 - 8 ºC och 3 mån i ≤ -18 ºC.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

50,00kr (internt),61,00kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<35 kE/L

Information hämtad från (dokument):

CA 19-9 (P-Cancerantigen 19-9) DokID 202268     Version: 2.0


×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Cancerassocierat antigen 19-9 (CA 19-9) är ett sialylerat Lewis A blodgruppsantigen (sialyllakto-N-fukopentaos II) som definieras med hjälp av den
monoklonala antikroppen ”1116 NS 19-9”. I serum förekommer CA 19-9 som ett högmolekylärt mucin med molekylmassa >1000 kDa. Detta mucin förekommer normalt i pankreas, ventrikel, lever gallblåsa, gallgångar och lunga. Halveringstiden är 4-8 dagar. CA 19-9 används framför allt vid uppföljning av behandlingseffekt och sjukdomsförlopp hos patienter med bukspottkörtel- och gallgångscancer.

Bedömning

CA 19-9 är förhöjd hos ca 80-95% av patienter med pankreascancer och den används vid monitorering efter behandling av de patienter som initialt uttrycker den samt för att tidigt diagnostisera återfall. Ett högt värde > 100kIE/L indikerar metastatisk sjukdom/lokalt avancerad tumör. Stigande värden föregår hos 90% i en högriskgrupp före kliniskt identifierbara recidiv med ca 4-6 månader. CA 19-9-nivå kan påverka val av behandling såsom neoadjuvant behandling innan eventuell kirurgi och kan även användas vi utvärdering av neoadjuvant behandling. Markören lämpar sig ej för screening och höga värden förekommer vid alla typer av gallstas. Cirka 5-10 % av befolkningen saknar CA19-9 och detta måste tas i beaktande vid tolkning av resultaten (5).
CA 19-9 är även förhöjd vid avancerade tumörer i ventrikel (50-65%), kolon-rektum(40-60%) och gallgångarna (65-80%). Lätt/måttlig ökning (i regel < 100 kIE/L) kan ses vid en del benigna sjukdomar bl a vid cystisk fibros, inflammatoriska gastrointestinala sjukdomar, pankreatit och kolecystit.

Referenser

Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 666-7.

Regionala Cancercentrum i samverkan. Bukspottkörtelcancer. Nationellt vårdprogram. 2021-09-06 Version:3.1 RCC Kunskapsbanken (cancercentrum.se)


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 110 µL.
Serum och EDTA-plasma accepteras även som provmaterial.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.