P-Transferrinreceptor,löslig (sTfR)

Publicerad: 2023-09-20 15:29 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Venblod
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
OBS! Provtagning skall pågå tills vakuum upphör. Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras i rumstemp.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör vakuum, mintgrön propp
Volym: 5 mL drar 3,0 mL
Tillsats: Li-heparin, PST-gel
Artikelnr: 17673

Hantering:

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma centrifugerat i primärrör är hållbart 2 dygn i 2 - 8 ºC.
Avhälld plasma är hållbart 6 dygn i rumstemperatur, 15 dygn i 2 - 8 ºC och 13 veckor i ≤ -18 ºC.

Utförare:

Analysfrekvens:

Måndag-Fredag

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.

Pris (rutin):

270,00kr (internt),329,40kr (externt)

Referensintervall

Ålder ManKvinna
0-<1 år0,84-7,1 mg/L0,84-7,1 mg/L
>1 – <5 år2,7-10 mg/L2,7-10 mg/L
>5 – <10 år2,4-9,4 mg/L2,4-7,1 mg/L
>10 – <18 år2,0-6,9 mg/L2,0-6,9 mg/L
18-60 år2,2-5,0 mg/L1,9-4,4 mg/L

×

Medicinsk Bakgrund

Medicinsk bakgrund
Järn transporteras normalt i blodet bundet till transportproteinet transferrin. På ytan av samtliga celler i kroppen finns transferrinreceptorer (TfR) för att ta upp transferrinbundet järn. Antalet transferrinreceptorer på cellerna är proportionell till behovet av järn i cellerna och stiger vid järnbrist och ökad erytropoietisk aktivitet. (1,2) Hos icke-gravida finns 70-80% av kroppens transferrinreceptorer på erytrocyternas förstadier i benmärgen (2). En viss andel av transferrinreceptorerna klyvs kontinuerligt av proteaser och kommer ut i cirkulationen. Denna lösliga transferrinreceptorn (sTfR) kan mätas och är direkt proportionell mot totala koncentrationen av TfR. Analys av sTfR är framförallt indicerad vid differentialdiagnostik mellan järnbristanemier och sekundära anemier. (1,2).
Bedömning

Koncentration av sTfR stiger vid järnbrist. Ferritin är en akutfasprotein som stiger vid inflammation, leverpåverkan och vissa tumörformer m fl, tillstånd som är vanliga vid s.k. sekundära anemier. Ferritinkoncentration kan således vara normal vid sekundära anemier trots samtidig förekomst av järnbrist. (1) Koncentrationen av sTfR påverkas däremot inte av inflammation eller leversjukdomar. En ökad sTfR-nivå kan således påvisa järnbrist också när denna är samtidig med sekundär anemi. (1,2)
Koncentration av sTfR stiger dessutom vid tillstånd med ökad erytropoes (t.ex. hemolytisk anemi) (1,2). En ökad koncentration av sTfR i kombination med normalt antal retikulocyter talar för ineffektiv erytropoes såsom vid thalassemi, megaloblastisk anemi och myelodysplastiska syndrom (2).
Referens

1. Teodorsson E, Berggren Söderlund M. Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin 10:e upplagan. Studentlitteratur 2018, sid 137-140.
2. Cook JD: The measurement of serum transferrin receptor. 1999 Am J Med Sci 318:269-276.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Minsta plasmamängd 102 µL.
Provet kan bara frysas och tinas en gång.
Serum accepteras i undantagsfall som provmaterial.