Saliv-Kortisol

Publicerad: 2020-09-21 17:40 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Patientförberedelse:
Ej mat, dryck eller tobak 1 timme före provtagningen, ej heller borsta tänderna.
Vila minst 30 minuter före provtagningen. Munnen sköljs med vatten 10 minuter före provtagning.

Provtagning:
1. Öppna korken på röret och ta in tussen i munnen, utan att vidröra den med fingrarna.
2. Håll tussen rörlig i munnen tills den är ordentligt genomfuktad med saliv.
3. ”Spotta” därefter tillbaka tussen i rörets insats helst utan att ta hjälp av fingrarna och förslut sedan röret noga med korken.

OBS!
Salimetricsrör tillhandahålls av Linköpings materialförsörjning, telefonnr: 010-1033235.

Hantering:

Provet kan förvaras i rumstemperatur/kyl upp till 5 dygn

Vid längre förvaring centrifugeras vid 2500 g i 10 minuter (alt. 2000 g i 20 min eller 3000 g i 5 min). Efter centrifugering skall rörets insats med tuss kastas och provet fryses i minst -20 °C.

Kan förvaras fryst vid minst -20 °C i cirka 18 månader.
Vid -70 °C kan provet förvaras 36 månader.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Salimetricsrör tillhandahålls av Linköpings materialförsörjning, telefonnr: 010-1033235.
Sändes med vanlig post inom 3 dygn. Därefter centrifugeras, avhälls och fryses provet efter att insats med tuss avlägsnats. Var god se extern utförare.