P-Interleukin 8, IL-8(Cytokiner)

Publicerad: 2021-02-23 15:46 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Plasma sändes fryst i kolsyreis.