B-(Lkc)- UGT1A1, genotyp,DNA

Publicerad: 2015-07-23 14:25 av Staffan Wirdegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Helblod förvaras i kylskåpstemp.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Akademiska sjukhuset i Uppsala
Avd för Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset
75185 UPPSALA
Tel: 018-611 42 05 Fax: 018-55 25 62

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post inom 3 dygn. Därefter fryst i kolsyreis