Pt-Svett-Klorid(Macroduct med kloridmätning))

Publicerad: 2021-03-05 12:44 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län
OBS! Beställning görs i Cosmic, modul "Beställning provbunden",flik "klinisk kemi". För beställare som inte använder Cosmic, gör beställning på Konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458)el. kemiremiss (art.nr.6299) alt. provtagningsunderlag från "Lokala analyser Cosmic" där det tydligt anges till vilken utförare provet skall skickas. Ingen beställning skall då göras i "Beställning provbunden" flik "Klinisk kemi".

OBS!
Ny metod för utredning av cystisk fibros (CF)
Svettuppsamling(prov) utförs av barnmott. i Kalmar och Västervik

Macrodukt Kloridmätning svettest

Svett-prov (30-50 µL) taget i plastkapillär (Macroductsystem) överförs i Sarstedts rör (micro tube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork (utförs av barnklin.) Sändes ljusskyddat i transporthylsa till laboratoriet tillsammans med arbetsprotokoll och remiss för vidarebefodran till extern utförare.

Postadress

Funktionsundersökningar
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus Lund
Klinikgatan 19
221 85 Lund

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser
Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Svettprov (30-50 µL) taget i plastkapillär (Macroductsystem) överfört i Sarstedt-rör (mictotube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork(utföres av barnklin.) kan förvaras upp till 1 vecka i rums alt. kylskåpstemp.
OBS! Prov ska ljusskyddas

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk kemi"

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Medicinsk Bakgrund

Med Macroduct-tekniken stimuleras en hudyta med pilokarpin och uppsamlat svett analyseras på kloridinnehåll med coulometrisk metodik.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Barnklinikerna i Kalmar och V-vik utför provtagning. Klin.kem ombesörjer packning och sändning av prov.
Barnssk som utför provtagning:
Kristina Jonsson alt.Eva RydmillerTel. 0490-86569 V-vik
Marina Svensson alt. Eva Sahlén Tel 0480-81229 Kalmar
Svett-prov (30-50 µL)taget i plastkapillär (Macroductsystem) överförs i Sarstedt-rör (mictotube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork placeras i transporthylsa.(utförs av barnklin.)
Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.
Klin.kem: Prov ljusskyddas och sändes i transporthylsa tillsammans med arbetsprotokoll och remiss i adresserat vadderat kuvert. OBS! Kontrollera att röret är märkt med pat. identitet och att korken skruvats på ordentligt.

Vid frågor:
Kontaktperson, KemLab Lund :
Calle Magnusson tel: 046-17 34 75L