Pt-Svett-Klorid (Macroduct med kloridmätning)

Publicerad: 2023-01-11 09:01 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Beställare som önskar skicka till annan utförare skall använda konsultremiss (artnr 6458) el. kemiremiss (art.nr.6299)

OBS!
Ny metod för utredning av cystisk fibros (CF)
Svettuppsamling(prov) utförs av barnmott. i Kalmar och Västervik

Svett-prov (30-50 µL) taget i plastkapillär (Macroductsystem) överförs i Sarstedts rör (micro tube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork (utförs av barnklin.) Sändes ljusskyddat i transporthylsa till laboratoriet tillsammans med arbetsprotokoll och remiss för vidarebefodran till extern utförare.

Postadress

Funktionsundersökningar
Klinisk kemi
Skånes Universitetssjukhus Lund
Klinikgatan 19
221 85 Lund

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Svettprov (30-50 µL) taget i plastkapillär (Macroductsystem) överfört i Sarstedt-rör (mictotube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork (utföres av barnklin.) kan förvaras upp till 1 vecka i rums alt. kylskåpstemp. Sändes ljusskyddat i transporthylsa till laboratoriet tillsammans med arbetsprotokoll och remiss för vidarebefodran till extern utförare.

Remiss:

Utförare:

Laboratoriemedicin Lund, Skåne
Klinisk kemi, Labmedicin
22185 LUND
Tel: 046-173460

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Medicinsk Bakgrund

Med Macroduct-tekniken stimuleras en hudyta med pilokarpin och uppsamlat svett analyseras på kloridinnehåll med coulometrisk metodik.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Barnklinikerna i Kalmar och V-vik utför provtagning. Klin.kem ombesörjer packning och sändning av prov.
Barnssk som utför provtagning:
Kristina Jonsson alt.Eva RydmillerTel. 0490-86569 V-vik
Marina Svensson alt. Eva Sahlén Tel 0480-81229 Kalmar
Svett-prov (30-50 µL)taget i plastkapillär (Macroductsystem) överförs i Sarstedt-rör (mictotube 0,5 mL) med gummiringsförsedd skruvkork placeras i transporthylsa.(utförs av barnklin.)
Kvittera, registrera ”Skickad” och skriv ut remiss för extern analys.
Klin.kem: Prov ljusskyddas och sändes i transporthylsa tillsammans med arbetsprotokoll och remiss i adresserat vadderat kuvert. OBS! Kontrollera att röret är märkt med pat. identitet och att korken skruvats på ordentligt.

Vid frågor:
Kontaktperson, KemLab Lund :
Calle Magnusson tel: 046-17 34 75L