B-Hereditär fruktosintolerans(DNA)

Publicerad: 2019-10-23 14:45 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med A-post. Undvik att skicka tors-fredag.
Vid frågor kontakta tel. 08-517 714 40
OBS! Förväxla ej med S-Aldolas ( analys som ej längre utförs i Sverige).