B-Mutationsanalys

Publicerad: 2019-10-23 15:32 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Tag kontakt med utförande laboratorium före provtagning.
Molekylärbiologilab telefon 08 - 585 871 86

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp och sändes med Ess-brev inom 24 h mån-tors.
Vid förfrågningar:
Molekylärbiologilab telefon 08 - 585 871 86