B-Lymfocytprofil

Publicerad som INAKTIV: 2020-04-29 11:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Använd gärna utförarens remiss

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Plan 09, Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-1031018/1033280 Fax: 010-103 32 82

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod. Förvaras i rumstemperatur. Skall vara i Linköping inom 24 efter provtagning.
Fredag eller dag före helg ska provet vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00.

Transport till Linköping med ordinarie provtransportbox.
1. Lägg prov+remiss i kuvert märkt "AKUT Blodcentralen"
2. Provpåse placeras överst i transportbox.
3. RING Linköping 010-1033283 och meddela att prov är på väg.

Postadress

Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping