B-CD19/CD20(Lymfocyter)

Publicerad: 2019-10-23 15:55 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisning
GÖTEBORG

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras rumstemp.
Helblod sändes med vanlig post inom 48 h.