B-CD19/CD20(Lymfocyter)

Publicerad: 2022-03-23 08:29 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Skickas i rumstemperatur med Expressbrev till angiven adress:
Immunologiska laboratoriet
Guldhedsgatan 10A
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Utförare:

Sahlgrenska US Immunologiska laboratoriet
Guldhedsgatan 10A
41345 Göteborg
Tel: 031-3424917 031-3424703

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras rumstemp.
Helblod sändes med Expressbrev.