B-JAK2 exon12 mutationsanalys

Publicerad: 2021-11-17 10:09 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län


Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Sahlgrenska
: Provet sänds ocentrifugerat till laboratoriet och bör analyseras inom 24 h.

Uppsala Akademiska
: Provet får inte frysas eller centrifugeras. Prov som ej kan skickas samma dag skall förvaras i kylskåp.
OBS!
Gäller Uppsala: Det är viktigt att i samband med provtagningen skriva ut remissen till Klinisk genetik (se länk nedan) och ange om patient inte samtycker till att information om prov- och personuppgifter kommer att sparas i verksamheten.


Akademiska Klinisk genetik - remiss med samtycke

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Akademiska sjukhuset Klinisk genetik
Klinisk genetik Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel: 018-611 59 40

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes med vanlig post.