S/P-sCD25R(IL2R)

Publicerad: 2021-10-11 15:14 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Serumrör

Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Ocentrifugerat prov hållbar 12 h i rumstemperatur.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum avskiljes därefter direkt till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avhällt serum hållbart 48 h i kylskåpstemperatur.
Frys vid längre än 48 h förvaring.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Kliniskt kemiska laboratoriet, L 700 Provinlämningen, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
17176 STOCKHOLM
Tel: 08-517 724 26 Fax: 08-517 730 10

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.