B-PNH(Paroxysmal natthemoglobinuri)

Publicerad: 2018-12-17 10:09 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Prov kan tas må-tors.Tag kontakt med utförande laboratorium senast dagen före provtagning på tel 031-34 24 090.(Flödescytometri).

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Helblod förvaras i rumstemp.
Sändes snarast till laboratoriet för vidare transport till Sahlgrenska inom 24 h.

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Laboratoriemedicin/Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
41345 GÖTEBORG
Tel: 031-342 15 62 alt. 031-342 13 25

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras i rumstemp.
Sändes med Ess-brev inom 24 h .
Lämpliga dagar för provtagning är måndag till torsdag och bör vara externt laboratoriet tillhanda senast kl 15.00.Arbetsdagar innan
helg/röd dag skall prov vara laboratoriet tillhanda senast kl 12.00. se remiss 4 Sahlgrenska univ.sjk.hus.