P/S-CT-proAVP alt. P/S-Copeptin (tidigare Vasopressin)

Publicerad: 2021-10-21 15:46 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Analysen fP-Vasopressin har flyttats till Linköping (tidigare Karolinska).
Det går inte längre att beställa fP-Vasopressin (utgick 201118) som ensam analys utan den har delats in två andra analyser P/S-Copeptin samt P/S-CTproAVP.

Beroende vilken frågeställning beställs dessa analyser (se extern utförare).

CTproAVP
: Vid frågeställning om "Diabetes insipidus"
Copeptin
: Vid riskbedömning av akut koronart syndrom.

För vidare anvisning och hantering av prov se extern förare.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.