P-Metotrexat (högdos)

Publicerad: 2019-07-01 16:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Provet centrifugeras i 10 minuter vid 1800 - 2500g (RCF), alternativt 7 minuter vid 2500g (RCF).
Efter centrifugering förvaras provet i kyla och skyddas mot ljus.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
µmol/L

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Plasma sändes med Linköpingsväskan i ljusskyddad hylsa.