B-HLA-typning inför allogen stamcellstransplantation

Publicerad: 2021-02-24 20:26 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Använd gärna utförarens remiss

Hantering:

OBS! Provet bör skickas med Expressbrev, då provet endast är hållbart i 24 timmar.

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi, Plan 09, Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland, Universitetssjukhuset
58185 LINKÖPING
Tel: 010-1031018/1033280 Fax: 010-103 32 82

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod förvaras helst liggande i rumstemp. om det ska till Linköping.
Sändes senast dagen efter provtagning eller helst inom 24 h, mån-torsdag.
Fredag eller dag före helg ska provet vara laboratoriet tillhanda senast kl. 12.00.
OBS! Prov som kommer vid annan tidpunkt sparas och sändes nästkommande vardag enl. överenskommelse med Linköping. OBS! Ange tydlig notering om provtagn.datum och tid .Utförande laboratorium avgör om analys kan utföras eller ej.

Postadress:
Transfusionsmedicin och klin.immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping