B-STR m.separation CD2

Publicerad: 2021-01-15 12:56 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Tag 2st EDTA-rör (7 mL).


Provtagning:

Rör vakuum, lila propp
Volym: 7 mL drar 6,0 mL
Tillsats: EDTA (K2)
Artikelnr: 2717

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
2 EDTA-rör.
Helblod förvaras i rumstemp.

Utförare:

Rättsmedicinalverket i Linköping
Rättsmedicinalverket avd för rättsgenetik och rättskemi, Box 1531
58115 LINKÖPING
Tel: 010-483 41 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Ska postbefodras så att det ankommer RMV nästkommande dag.
Sändes mån-tors.

Förfrågningar om analysen
Tfn: 013- 25 21 50 alt 013-25 21 00 alt. 013 25 21 47