S-Somatotropin

Publicerad: 2019-06-05 11:17 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes med Linköpingsväskan.
Enligt Linköpingstudie är centrifugerat primärrör hållbart upp till 7 dygn i kylskåpstemp.
Från sjukhus med daglig transport till US kan centrifugerat orginalrör skickas kylt.