P-HIT-Assay aggregometri

Publicerad: 2019-10-24 21:08 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Viktigt för extern utförare att heparinsort finns angivet på remissen!

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis.
Viktigt för extern utförare att heparinsort finns angivet på remissen!