P-HIT-Assay aggregometri

Publicerad: 2021-05-28 11:03 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS!
Viktigt för extern utförare att heparinsort finns angivet på remissen!

Hantering:

OBS! Kontrollera även adressen till den externa utföraren genom angiven länk, då de kan ha flera mottagande adresser

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis.
Viktigt för extern utförare att heparinsort finns angivet på remissen!