B-HLA-B5701

Publicerad: 2019-06-05 11:28 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Använd gärna utförarens remiss

Region_Östergötland_Laboratoriemedicin_Linköping

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
Plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Tfn: 010-103 10 18
Fax: 010-103 32 82

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Helblod sändes vardagar i adresserad provpåse i Linköpingsväskan.
Prov som inkommer en fredag kan förvaras i rumstemp. alt. kyl för vidaretransport nästkommande vardag enl. Linköping.

Postadress
Transfusionsmedicin och klinisk immunologi
plan 09
Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping