JC-virus Polyoma

Publicerad: 2021-11-15 07:50 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

- CSV
- Serum
- Urin

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisning
GÖTEBORG

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.