Odling Protesinfektion

Publicerad: 2022-12-22 13:51 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Först bör ett vanligt ”pinnprov” tas på djupet mot infekterad vävnad. I fall med snabbväxande bakterier kan denna förenklade odlingsteknik ge ett snabbare svar.
Efter detta föres små biopsier från inflammerat område ned i 10 olika buljongburkar eller buljongrör. Välj burkar märkta ”anaerob” för 5 biopsier och ”aerob” för 5 ytterligare biopsier.

I fall där patienten erhållit antibiotikabehandling inom 14 dagar före provtagningstillfället eller vid sena infektioner (>12 månader efter op.) och okarakteristisk klinisk bild eller peroperativa fynd rekommenderas ytterligare två biopsier till frysning som i ett senare skede eventuellt kan användas för 16s-PCR. Dessa förs ner i tomma sterila rör.

LÄNK till fullständig provtagningsanvisning Odling Protesinfektion

Provtagning:

Buljongburk Anaerob alternativt AerobBeställs: Rekvieras från Klinisk Mikrobiologi

Hantering:

-Inokulerade buljongburkar/buljongrör ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Klinisk mikrobiologi
Länssjukhuset Kalmar
39185 KALMAR
Tel: 0480-81441

Analysfrekvens:

Rutin

Ackreditering:

Ja. Av IT-tekniska skäl kan inte ackrediteringsstatus visas i digital svarsrapport. Vid begäran kan pappersutskrift av provsvar, ackrediterad rapport, levereras där det framgår att Diagnostiskt centrum med ackr.nr. 1423 är ackrediterat av Swedac för provning enligt ISO 15189. I och med denna information förutsätts att omständigheterna accepteras, i annat fall kan formellt avtal upprättas på begäran.