P/S-Vorikonazol

Publicerad: 2020-10-30 16:16 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Venblod


Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!

Na-heparinrör (mörkblå propp) eller rör med koagulationsaktivator (röd propp).
Volym 2 mL venblod.

Na-heparinrör
: Centrifugera provet i 10 min G-tal 2000. Avskilj plasma till nytt rör och förslut med plastpropp.
Rör med koagulationsaktivator
: Kontrollera att minst 50 min gått från angiven provtagningstid och att provet kogulerat. Centrifugera provet G-tal 2000 i 10 min.
Avskilj serum till nytt rör och förslut med plastpropp.

Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Utförare:

Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge
Provinlämningen C1:72, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov som inte når mottagaren inom 2 dygn måste frysas och sändas fryst i kolsyreis.