P/S-Pregabalin

Publicerad: 2017-06-13 10:47 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serumrör ska koagulera minst 50 min före centrifugering.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum/plasma avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum/plasma kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum/plasma avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp och fryses -20°C.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset,Huddinge
Provinlämningen C1-72, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Huddinge
14186 STOCKHOLM
Tel: 08-585 812 79 Fax: 08-585 811 75

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Sändes fryst i kolsyreis.