Pt-Saltbelastning

Publicerad: 2019-10-25 15:15 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

På remissen ska förutom Saltbelastning tydligt anges vilka analyser som ska utföras.

OBS!
Prov för S-Aldosteron , S-Kortisol och P-Renin,aktivt tas vid Saltbelastning. Se resp.anvisning.

Remiss:

Provtagn.underlag Cosmic se lokala/externa analyser alt.remiss KEMI 6299

Utförare:

Laboratoriemedicin Skåne
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

På remissen ska förutom Saltbelastning tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Prov för S-Aldosteron, S-Kortisol och P-Renin,aktivt tas som 0-prov. S-Aldosteron, S-Kortisol tas efter 4 h. Se resp.anvisning.
OBS!
Samtliga analyser sändes till Malmö.