Bukdialys-Kreatinin

Publicerad: 2022-11-30 10:19 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Bukdialysvätska

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Hållbar i 2 dygn vid 2 - 8 ºC
Grumliga vätskor centrifugeras före analys.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Grumliga västskor centrifugeras före analys.
Minsta bukdialysatmängd 3 mL.