Bukdialys-Glukos

Publicerad: 2023-03-22 15:38 av Zainab Al-Asafi
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Komplettera bukdialysen med plasma och urinanalyser.
Hållbarhetsdata för analysen saknas, men tillhandas laboratoriet snarast möjligt.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

6,00kr (internt),7,32kr (externt)

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
mmol/L
×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Bukdialysat bör analyseras omgående.
Grumloiga västskor centrifugeras före analys.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.