fPt-Insulinbelastning

Publicerad: 2021-02-24 20:13 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om belastningen utförs i Västervik (på läkares begäran):
På följande remiss ska förutom Insulinbelastning tydligt anges vilka analyser som ska utföras.
Prov för S-GH, P-ACTH och S-Kortisol tas vid Insulinbelastning. Se resp. anvisning.
Samtliga analyser sänds till Linköping.