Pleu-Kolesterol

Publicerad som INAKTIV: 2023-09-21 08:10 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Pleuravätska
Tag minst 2 mL av uppsamlad väl blandad pleuravätska i röret.
Provet lämnas till laboratoriet inom 2 h.

Provtagning:

Rör plast (polypropen), urinodlingsrör
Volym: 15 mL

Artikelnr: 102308

Hantering:

Grumliga västkor måste centrifugeras före analys.

Analysfrekvens:

Akut

Ackreditering:

Nej

Pris (rutin):

10,00kr (internt),12,20kr (externt)

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Om pH är beställt doppa pH-indikator (2,0-9,0) innan centrifugering.
OBS! Alltför visköst provmaterial bör ej analyseras på grund av risk att fel provmängd erhålles vid analyseringen.
Grumliga vätskor analyseras före analys.
Minsta pleuravätskemängd 110 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.