P-CKMB

Publicerad: 2019-10-10 10:37 av Camilla Almeke
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.Se utförare!
OBS! Text nedan är endast komplettering till länk.

Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Plasma avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610
och förslutes med plastpropp.
Plasma kan förvaras upp till 8 h i kylskåpstemp.
Vid längre tids förvaring fryses plasman -20°C.

Utförare:

Region Östergötland Laboratoriemedicin Linköping
Laboratoriemedicin Klinisk kemi region Östergötland, Universitetssjukhuset Linköping
58185 LINKÖPING
Tel: 010-103 44 90 Fax: 010-103 32 06

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov som inte når mottagaren inom 8 h måste sändas fryst.
Sändes med Linköpingsväskan.