Csv-IgG Syntesindex

Publicerad: 2017-06-13 10:13 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Cerebrospinalvätska
Ingår i Csv-Proteiner fraktionerade. I Cosmic beställs denna analys i flik ”Profil” i modul ”Beställning provbunden”
Tag minst 2 mL cerebrospinalvätska.
Märk röret före provtagning med för analysen rätt röretikett (streckkod).
Tidpunkt för provtagning skall anges
Ange frågeställning och diagnos.
Provet lämnas omedelbart till laboratoriet i ogenomskinlig transporthylsa.
Ange frågeställning och diagnos.
Medicinskt utlåtande ingår i analyssvaret.

OBS! Tag samtidigt venblod för S- M-komponent och S-Albumin i ett vakuumrör 5 mL, guldgul propp, SST-gel, artnr 3197.
Märk röret före provtagning, med röretikett (streckkod) avsedd för analysen.
Provtagning skall pågå tills vakuum upphör.
Röret blandas direkt genom att lugnt vändas ca. 8-10 gånger.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 30 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.

Provtagning:

Rör MicroTube (pp) med skruvlock, plan botten och skrivyta, Sahrstedt
Volym: 2 mL

Artikelnr: 11095

Hantering:

För Csv-rör gäller: Förvaras ocentrifugerat i kylskåp fram till analys
För SST-rör gäller:
Kontrollera att minst 30 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Serum kan förvaras upp till 24 h i primärröret.
Serum avskiljes därefter till nytt rör art.nr. 6610 och förslutes med plastpropp.
Avskiljt serum kan förvaras upp till 7 dygn i kylskåpstemp därefter fryses provet -20°C.

Utförare:

Analysfrekvens:

En gång i veckan

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<1,2


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Beräknas efter analys av S-Proteiner, fraktionerade och Csv-Proteiner, fraktionerade.
Minsta cerebrospinalvätskemängd 300 µL.Centrifugeras av proteinlab före analys.
Minsta serummängd 300 µL.
Cerebrospinalvätska kan efter analys förvaras upp till 14 dygn i kylskåpstemp.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.