16sRNA (bakterier-DNA)

Publicerad: 2023-08-24 10:43 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.Icke sterila lokaler.
Sahlgrenska universitetssjukhus

Cerebrospinalvätska
Region Örebro

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Provtagningsanvisning
GÖTEBORG

Region Örebro län
Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
70185 ÖREBRO

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.