P-Typning Hepatit A virus

Publicerad: 2019-10-22 08:03 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Provtagning:

Rör vakuum, vit propp
Volym: 7 mL drar 5,0 mL
Tillsats: PPT
Artikelnr: 43999

Hantering:

-Plasma i PPT-rör med vit kork.
Om möjligt, centrifugera (G-tal 2000, 10 min) inom 2 timmar.
Provet förvaras i kyl i avvaktan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur.
Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.