Muskelbiopsier

Publicerad: 2019-10-17 14:56 av Anita Jönsson
Klinisk patologi och cytologi Kalmar

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.

Hantering:


Frågeställningar om speciella neuromuskulära sjukdomar handläggs vid specialavdelningar (ex Linköping). För närmare anvisningar om provhantering och remissinformation hänvisas till länk

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.