Borrelia DNA

Publicerad: 2022-03-14 13:02 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.Ledvätska respektive cerebrospinalvätska i skruvkorksrör.

Hudbiopsi respektive synovialbiopsi tas i skruvkorksrör med ca 1 mL steril NaCl-lösning.

Provtagning:

Rör liquorprov, konad botten
Volym: 10 ml

Artikelnr: 35966
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Region Jönköpings län
Provtagningsanvisning

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.