Odling Brucella species

Publicerad: 2019-10-31 11:29 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.Risk för Laboratoriesmitta!Provtagning:

BlododlingsflaskorBeställs: Centralförrådet (endast AE/AN) alt. Klinisk kemi

Hantering:

-Inokulerade blododlingsflaskor ska förvaras mörkt i rumstemperatur i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi och ska transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.
Risk för Laboratoriesmitta!
OBSERVERA odlingsprov med frågeställning Brucellos ska transporteras i ytterhylsa. Hylsan, provkärlet (tex blododlingsflaskan) och pappersremissen ska märkas med klisterlapp med texten OBS särskild frågeställning.

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.