Odling Bacillus anthracis

Publicerad: 2019-10-22 08:10 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


-Sekret
-Blod
-Sputum

Hantering:

Kontakta Folkhälsomyndigheten före provtagning.
OBS! Stor risk för laboratoriesmitta.
Märk remissen!

Utförare:

Folkhälsomyndigheten
Provtagningsanvisning

Tel: 010-205 20 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.