Parotitvirus RNA

Publicerad: 2019-10-22 08:08 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


- Saliv, sterilt provrör/burk, cirka 2 mL saliv taget från parotiskörtelns mynning för PCR
- Urin, sterilt provrör, 10 mL (så mycket som möjligt). Urinen är viktigast eftersom virusutsöndringen kvarstår längre här.


Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.