Toxoplasma gondii DNA

Publicerad: 2019-10-22 11:18 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


- Plasma (PPT/EDTA)
- Csv
- Fostervatten, sterilt provrör, 5-10 mL
- Vävnad, sterilt provrör, 10-25 mg
- Öga, glaskropp/främre kammare aspirat i tunn spruta, minst 0,2 mL

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.