Parvovirus B19 DNA

Publicerad: 2019-10-22 08:07 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.


Parvovirus B19-Ak

- serum
Parvovirus B19-DNA, kvant

- serum
- fostervatten, sterilt provrör, 3-4 mL
Parvovirus B19-DNA

- benmärg i EDTA-rör, lila propp, 0,5 mL-2 mL
- placenta 1 cm3 i sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- vävnad, minst 2 mm i sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.