Parvovirus B19 DNA

Publicerad: 2021-11-15 07:52 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.Parvovirus B19-DNA, kvant
-
plasma
- serum
- fostervatten, sterilt provrör, 3-4 mL
- csv
Parvovirus B19-DNA

- benmärg i EDTA-rör, lila propp, 0,5 mL-2 mL
- placenta 1 cm3 i sterilt provrör med 0,5-1 mL fysiologisk koksaltlösning
- vävnad, minst 2 mm i sterilt provrör med 0,5 mL-1 mL fysiologisk koksaltlösning

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.