S-Propylenglykol

Publicerad: 2017-06-13 10:51 av Eva Thorén
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Analysen kan ej beställas separat. Bestämning av S-Propylenglykol utförs endast i samband med beställning av S-Etylenglykol.Tillbeställs och besvaras av Klinkem i de fall propylenglykol kan påvisas annars inte.
Venblod
OBS! Använd ej etanolhaltigt desinfektionsmedel på huden vid provtagning.
Ocentrifugerat prov förvaras stående i rumstemp. minst 50 min. för att koagulera.
Provet lämnas till laboratoriet inom 4 h.
OBS! Prov taget i plaströr med röd propp eller SST-rör med guldgul propp accepteras ej.

Provtagning:

Rör vakuum, röd propp
Volym: 5 mL drar 5 mL
Tillsats: Utan tillsats (glas)
Artikelnr: 6871

Hantering:

Kontrollera att minst 50 min. gått från angiven provtagningstid och att provet koagulerat.
Centrifugeras inom 4 h. G-tal 2000 i 10 min.
Två alternativ finns för separation.
Alt.1
Serum avpipetteras till nytt rör art.nr.6610 och förslutes med plastpropp.
OBS! Lämna minst 0,5 cm serum kvar närmast blodkroppscentrifugatet.
Alt.2
Serum avhälles till nytt rör art.nr. 6610.
Centrifugeras igen, avhälles till nytt rör och förslutes med plastpropp.
Serum kan förvaras upp till 24 h i kylskåpstemp.

Utförare:

Analysfrekvens:

Rutin kontorstid

Ackreditering:

Nej

Referensintervall

Ålder Man/Kvinna
<3 mmol/L
×

Medicinsk Bakgrund

Synonymer till propylenglykol är bl a 1,2-propanediol, 1,2-dihydroxypropan, metyl-glykol, trimetyl-glykol.
Propylenglykol används i en mängd kemiska substanser bl a i kylarvätska, läkemedel, matvaror,förbränningsmotorer, samt till värme- och kylsystem i exempelvis solfångare. Propylenglykol metaboliseras via ADH till laktat och pyruvat som i sin tur metaboliseras vidare i citronsyracykeln till koldioxid och vatten. Halveringstiden är ca 4 timmar och ca 45 % av propylenglykolet utsöndras ometaboliserat via njurarna.
Intag även av relativt stora mängder av propylenglykol betraktas i regel som tämligen ofarligt.

×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Prov taget i plaströr m. röd propp eller i SST-rör accepteras ej. Separatorgel och polyetenplast innehåller etylenglykol.
Analysen kan ej beställas separat.S-Propylenglykol utförs tillsammman med S-Etylenglykol. Tillbeställs och besvaras av Klinkem i Flexlab/Rem i de fall propylenglykol kan påvisas annars inte.
Minsta serummängd 100 µL.
Interferenser finns. Se gällande metodbeskrivning.

Vid akut beställning under jourtid:
Tag kontakt med laboratoriets jourläkare som får diskutera vidare med beställande läkare.
Ska provet sändas akut med taxi kontakta laboratoriet i Lund på tel. 046-173 480.