Mykobakterier tuberkulosis/atypiska TB

Publicerad: 2021-07-09 08:05 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBSERVERA! 2 etiketter kommer att skrivas ut för att både provkärl OCH transporthylsa SKA märkas med Cosmicetikett.
ALLA prov för mykobakterier måste transporteras med ytterhylsa och märkning SMITTFÖRANDE.
Sputum/BAL
: Provtagningsset för Sputum 70ml.
Större vätskemängder
(VSK/urin/pleuravätska): Steril flaska 200 ml + transporthylsa (grön kork) med absorbent.
Vävnadsbitar
(biopsi, körtlar): sterilt rör med gul kork alternativt steril burk utan tillsats
CSV
: 5mL i sterilt rör med gul kork
Små Vätskemängder
: Om möjligt minst 2 mL i sterilt rör med gul kork.
Blod
: BacTec-flaska (rekvireras från Mikrobiologen)
Benmärg/Pericardvätska
: Natrium-Heparin-rör (7 eller 10 mL)


Provtagning:

Provtagningsmaterial Mykobakterier
Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.