Mykobakterier direktmikroskopi/odling/DNA

Publicerad: 2019-10-14 10:34 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

OBSERVERA! 2 etiketter kommer att skrivas ut för att både provkärl OCH transporthylsa SKA märkas med Cosmicetikett.


Sputum/BAL
: Provtagningsset för Sputum 70ml.
VSK Ventrikelsköljvätska/Urin (200 ml morgonurin)/ Pleuravätska:
Steril flaska 200 ml + transporthylsa (grön kork) med absorbent.
Blod
: BacTec-flaska (rekvireras från Mikrobiologen)
Benmärg/Pericardvätska
: Natrium-Heparin-rör (7 eller 10 mL)

Provtagning:

Provtagningsmaterial Mykobakterier
Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.