Odling Legionella

Publicerad: 2019-10-28 09:39 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.

Odling utförs enbart efter positiv PCR som visar förekomst av Legionella DNA. För diagnostik av Legionella använd i första hand undersökningen Atypisk pneumoni (ATYP) eller Legionella i urin och i andra hand Legionella PCR (samtliga arter).

Provtagning:

Provtagningsset för Sputum
Volym: 70 mL

Artikelnr: 103515
Beställs: Centralförrådet

Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00