Enterovirus RNA

Publicerad: 2019-10-31 11:13 av Camilla Almeke
Klinisk mikrobiologi

Anvisningar:

Utförs externt, se Utförare.
Vidarebefordras av Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Kalmar.Följande provtyper analyseras av Laboratoriemedicin Skåne:
-Plasma (PPT/EDTA)
-Faeces
-Urin
-Sterila punktat
-Svalg- och Nasofarynxsekret (UTM-medium)
-Biopsi
-BAL.

Följande provtyp analyseras av Karolinska Universitetssjukhuset, Solna:
-Fostervatten 2-3 ml i sterilt rör


Hantering:

-Taget prov ska förvaras kylt i väntan på transport till Klinisk Mikrobiologi men kan transporteras i rumstemperatur. Meddela laboratoriet om avsteg görs från provtagningsanvisningarna.

Remiss:

I Cosmic, Beställning provbunden, flik "Klinisk mikrobiologi"

Utförare:

Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Provtagningsanvisning

Tel: 08-517 700 00

Laboratoriemedicin Skåne
MALMÖ

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.