S-Testosteron, känslig

Publicerad: 2021-02-16 10:14 av Mimmie Tornegård
Klinisk kemi och transfusionsmedicin

Anvisningar:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Se Utförare

Vidarebefordras av Klinisk kemi och transfusionsmedicin, Region Kalmar län

OBS! Analysen gäller för barn och ungdom.

Vid utredning av pubertas praecox eller pubertas tarda tas proverna före klockan 10:00. Ange provtagningstid.

Hantering:

Läs alltid extern utförares information på angiven länk.
Minsta mängd serum: 0,4 µL.
Specialremiss för analysen bör användas.

Utförare:

Tillväxtlaboratoriet Sahlgrenska
Tillväxtlaboratoriet, Vitaminvägen 21, Östra sjukhuset
41650 GÖTEBORG
Tel: 031-343 4793 Fax:031-848952

Analysfrekvens:

Utförs externt, se Utförare.


×

Ange lösenord

Lösenord:
×

Intern Information

Hantering: Provröret vändes minst 5 ggr efter provtagning. Centrifugeras i 10 min, efter att blodet koagulerat, vid g-tal som rörtillverkaren rekommenderar.
Transport: Centrifugerat prov som inte anländer till Tillväxtlaboratoriet inom 24 timmar hälls över i annat rör. Serum är hållbart 7 dygn i kyl (2-8C). Om provet inte skickas inom 7 dagar måste det frysas och transporteras fryst.

Minsta mängd serum: 400 µL